Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - Биологични пречиствателни станции

Аеробно пречистване на отпадни води

Анаеробни Biomar® пречиствателни станции Аеробни Biomar® пречиствателни станции

Аеробни технологии:

При аеробните технологии системата отпадъчна вода/микроорганизми се захранва с кислород, за да се ускори разграждането на замърсителите на водата, които в следствие на окислението се минерализират. Аеробните пречиствателни станции BIOMAR® са особено подходящи за постигане на най-ниските гранични стойности (напр. ХПК, БПК, P, N).

Biomar® OKB процес на непрекъсната биологическа редукция с последваща седиментация
Biomar® OBR биологическа редукция в реактор с периодично зареждане
Biomar® OSB процес на непрекъсната биологическа редукция с отделна седиментация
Biomar® OMB процес на биологическа редукция с мембранно разделяне на биомасата

Biomar® OKB Biomar® OBR Biomar® OMB Biomar® OSB

Biomar® OKB

Процес на непрекъсната биологическа редукция с последваща седиментация
ХПК натоварване: 1 - 2 kg/m3d

За преработка на средни до големи количества вода в непрекъснат режим.biomar okb
Непрекъснат аеробен процес Biomar® OKB
biomar okb
Схема на процеса Biomar® OKB

biomar okb
Детаилна схема на процеса

Biomar® OBR

Реактор с периодично зареждане

ХПК натоварване: 1 - 2 kg/m3d

За преработване на малки до средни количества в периодичен режим (редуващи се цикли на пълнене - реакция - седиментация - изпразване).
BIOMAR_OBR
Схема на процеса Biomar® OBR

BIOMAR_OBR
Аеробен процес Biomar® OBR

Biomar® OMB

Процес на биологическа редукция с мембранно разделяне на биомасата
ХПК натоварване:2 - 6 kg/m3ден,

За преработване на малки до средни количества силно замърсени води при високи изисквания към качеството на изходните води.biomar omb
Biomar® OMB: аеробно третиране на отпадъчни води за силно замърсени с трудно разградими замърсители
BIOMAR_AFB
Аеробен процес Biomar® OMB за силно замърсени отпадъчни води

Biomar® OSB

Непрекъснат процес с активна утайка с последващо утаяване

ХПК натоварване: 10,5 - 2 kg/m3 на ден

Третиране на средни до големи обеми от отпадъчна вода в непрекъснат режим. Степента на разграждане на замърсителите зависи от специфичните качества на отпадъчните води. Методът се характеризира с безопасно отделяне на утайка.
BIOMAR OSB
Пример за процес Biomar® OSB