Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - Биологични пречиствателни станции

Анаеробно третиране на отпадни води

Анаеробни Biomar® пречиствателни станции Аеробни Biomar® пречиствателни станции

Biomar® - АНАЕРОБНИ ПРОЦЕСИ

Анаеробна технология:

Специфични за анаеробната технология са окислението и ферментацията на органични въглеродсъдържащи съставки до метан и въглероден диоксид. Анаеробният процес не се нуждае от аериране с кислород и при него се отделя само минимално количество излишна утайка.
Анаеробните инсталации Biomar® са особено подходящи за отпадни води с високо или вариращо натоварване по ХПК и БПК5, а също така и за сезонни производства.
Високите ХПК натоварвания могат да бъдат редуцирани с минимален обем на реактора и по този начин да се запази компактността на инсталацията.
Biomar® AKB анаеробна контактна биология
Biomar® AFB анаеробна технология с имобилизирана биомаса
Biomar® ASB aнаеробна технология със Schlammbett-реактор
Biomar® AHP високоефективна анаеробна технология
Biomar® ALB aнаеробна технология с рециркулация на биомасата
Ново Bioma® ASBx анаеробен процес със собствен процес EGSB Енвирохеми
Ново
Bioma
® AWR анаеробен процес за третиране на отпадъчни води, съдържащи суроватка

Biomar® в пивоварна
Многостъпално биологично третиране на отпадъчни води Biomar® за пивоварна

Biomar® ASB
Анаеробен процес Biomar® ASB със свободна активна утайка

Biomar® AHP Biomar® AKB Biomar® AFB Biomar® ASB Biomar® ALB Biomar® ASBx Biomar® AWR

Biomar® AHP високоефективен анаеробен реактор

Тази технология дава добри резултати при високи натоварвания, горещи води, отстраняване на моносубстрати. Отличава се с компактност - предимство при ограничени строителни площи.

Области на приложение

* Картофенопреработвателна промишленост
* Производство на напитки
* Производство на биодизел
* Производство на биоетанол
* Хартиена промишленост
* Пивоварни
* Третиране на суроватка

Характеристики

* Изключително компактен AHP реактор
* Подходящ за високи натоварвания
* Идеален за моносубстрати
* Подходящ за горещи отпадъчни води
* ХПК натоварвания: 10 - 35 kg/m3d
* ХПК: 5.000 - 100.000 mg/l

Технически данни

* Патентован многостъпален високоефективен реактор * Селективни реакционни зони * Патентована компресионна сепарация * Отстраняване на инхобиращи газове като H2S * Качество по DIN EN ISO 9001
biomar ahp
Схема на процеса Biomar® AHP

Biomar® AKB анаеробен реактор с контактна биология

Методът предлага висока сигурност при инертни странични вещества и инхибитори. Могат да се разграждат големи количества органични твърди вещества.

Области на приложение

* Химическата промишленост
* Суровини
* Хранителна промишленост
* Ферментация на отпадъци
* Захарната промишленост

Характеристики

* Завишена концентрация на неразтворени вещества
* Третира алкални води
* Възможност за третиране на вариращи по състав води
* Висока сигурност при инертни вещества
* ХПК натоварване: 8 - 20 Kg/m3d
* ХПК: 10.000 - 100.000 mg/l

Технически данни

* Патентован сепаратор
* Оптимизирана регулируема разпределителна система
* Детектираща система за биомасата
* Високоефективно дегазиране на утайката
* Интензивен масообмен чрез голяма турбуленция
BIOMAR_AKB
Схема на процеса Biomar® AKB

BIOMAR_AKB
Biomar® AKB анаеробна биология

Biomar® AFB анаеробна технология с имобилизирана биомаса

Технологията дава много добри резултати при лиофилни вещества. Подходяща е при променливи натоварвания.

Области на приложение

* Млекопреработвателна промишленост
* Химическа/фармацевтична промишленост
* Производство на сирене
* Месопреработвателна промишленост
* Tекстилни производства

Характеристики

* Подходящ за отпадъчни води съдържащи мазнини
* Оптимални обезцветяване
* ХПК натоварване: 5 - 12 kg/m3d
* ХПК: 1.500 - 35.000 mg/l

Технически данни

* Хибриден реактор с имобилизирана биомаса
* Голяма спесифична повърхност с биофилна повърхност (прибл. 250 m2/m3)
* Адаптирана за всеки конкретен случай структура за имобилизация на биомасата
* Интегрирана рециркулация на биомасата
BIOMAR_AFB
Схема на процеса Biomar® AFB

BIOMAR_AFB
Анаеробна технология Biomar® AFB с имобилизирана биомаса

Biomar® ASB анаеробен процес

Технологията дава много добри резултати при добре разградими органични замърсители (без липофилни вещества).

Области на приложение

* Пивоварни
* Производство на нишесте
* Захарна промишленост
* Преработка на картофи

Характеристики

* Високоефективен UASB процес
* Голяма съвместимост
* Подходящ за ниски температури
* ХПК натоварване: 8 -20 kg/m3d
* ХПК: 3.000 - 10.000 mg/l

Технически данни

* Идеално образуване на пелети с помощта на:
* ---> оптимална разпределителна система
* ---> биоактиватори Enviplus® и Envizym®
* Вътрешен три фазен високоефективен сепаратор с автоматично отстраняване на биомасата
Biomar ASB
Схема на процеса Biomar® ASB
Biomar ASB

Biomar® ALB анаеробен реактор с рециркулация на потока

Области на приложение

* Млекопреработка/третиране на суроватка
* Води богати на масла и мазнини
* Химическата промишленост

Характеристики

* Завишена концентрация на неразтворени вещества органични и неорганични)
* Висока сигурност на процеса
* Третира алкални води
* ХПК натоварване: 8 - 20 kg/m3d
* ХПК: 10.000 - 100.000 mg/l

Технически данни

* Високоефективен реактор с разбъркване
* Скорост на потока щадяща структурата на шлама
* Висока степен на биохимична трансформация
* Патентован фазов разделител
Biomar ALB
Схема на процеса Biomar® ALB

Biomar® ASBx

Биологично третиране с анаеробен реактор със свободна утайка

Методът Biomar® ASBx използва оптимално анаеробни биологични процеси чрез „EGSB” процес разработен от Енвиро Хеми.

Области на приложение

• Фармацевтична индустрия
• Пивоварни
• Хартиена индустрия
• Захарна индустрия
• Производство на храни и напитки

Характеристики

• Високо ефективен „EGSB” процес
• Висока съвместимост
• Подходящ за ниски температури
• ХПК натоварване: 10–25 кг/м3-ден
• Външна циркулация
• ХПК: 6,000–50,000 мг/л

Технически характеристики

• Дистрибуционна система, перфектно адаптирана към потока
• Биоактиватори Enviplus® и Envizym®
• Интегрирани високо производителни сепаратори
• Затворена система без отделяне на неприятни миризми
• Надеждна инсталация, не изискваща поддръжка
• Качество съгласно DIN EN ISO 9001
Biomar ASBx
Пример за процес Biomar® ASBx

Biomar® AWR

Генериране на биогаз от концентрирана отпадъчна вода и отпадъци

Области на приложение

• Суроватка, суроватъчен пермеат
• Частични потоци
• Остатък от ферментация

Характеристики на приложението

• Подходящо за пречистване на комплексни потоци от отпадъчни води (разтворени и неразтворени частици/частично органично вещество)
• Подходящо за силно замърсени отпадъчни води
• Високи концентрации на неразтворени вещества (органични и инертни)
• Възможност за третиране на алкални води
• Нечувствително към големи флуктуации
• Висока сигурност при наличие на инертни вещества
• ХПК: 20,000 - 100,000 mg/l

Технически характеристики

• Разделяне на силно и слабо замърсени частични потоци от отпадъчни води
• Кондиционен резервоар за предтретиране на силно замърсени частични потоци
• Сигурно задържане на активна биомаса
• Система за детектиране на биомаса
• Висока производителност на дегазация на утайката
• Интензивен масообмен посредством висока турбулентност
• Качество на продуктите и услугите съгласно DIN ISO EN 9001
Biomar AWR
Пример за процес Biomar® AWR