Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkБиогаз

Бързи препратки към материали на ЕнвироХеми, съдържащи информация за биогаз


Анаеробно/аеробно водопречистване в млекопреработващата индустрия
Ерман АГ, Москва, Русия

При това производство на кисело мляко дневно отпадат около 600 m3 промивни води. В концепцията по управление на отпадъчните води е заложено драстично редуциране на утайките и едновременно с това добив на биогаз
.Biomar® AHP - Анаеробно третиране на отпадъчни води от производство на биодизел
Rheinische BioEster GmbH

Главните характеристики на технологията за третиране са малката необходима площ, ефективното отделяне на биомасата, ниските експлоатационни разходи и добивът на биогаз.ЕнвироХеми участва във втората международна конференция "Енергетика и Климат-Новите приоритети"

Госпожа Мария Начева-управител на ЕнвироХеми за България представи презентация на тема "Технологии за добив на биогаз при анаеробно третиране на отпадъчни води.Инсталация за третиране на отпадъчни води Biomar® AKB за производител на спирт, вино и спиртни дестилати"

За тази цел беше изградена нова анаеробна инсталация за пречистване на отпадъчни води Biomar® AKB. Във вътрешността на реактора Biomar® AKB съставките на отпадъчната вода се преобразуват в ценен биогаз.