Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - Биологични пречиствателни станции

Анаеробни Biomar® пречиствателни станции Аеробни Biomar® пречиствателни станции

Биологични методи по технология Biomar®

Анаеробни пречиствателни станции:

Особенност на анаеробната технология е превръщането (последователни процеси на ацетогенеза и метаногенеза) на органичните въглеродни съединения в метан и въглероден диоксид. Анаеробните процеси се извършват в отсъствие на кислород и количеството на остатъчната утайка е минимално.
Анаеробните пречиствателни станции BIOMAR® са особенно подходящи за отпадъчни води с високи или залпово повишаващи се ХПК и БПК, също така и за кампанийно работещи предприятия. Високите ХПК-натоварвания се редуцират в минимален обем на реактора, респ. изисква се минимална монтажна площ.
 
Biomar® AKB анаеробна контактна биология
Biomar® AFB анаеробна технология с имобилизирана биомаса
Biomar® ASB aнаеробна технология със Schlammbett-реактор
Biomar® AHP високоефективна анаеробна технология
Biomar® ALB aнаеробна технология с рециркулация на биомасата
Ново Bioma® ASBx анаеробен процес със собствен процес EGSB Енвирохеми
Ново
Bioma
® AWR анаеробен процес за третиране на отпадъчни води, съдържащи суроватка

Аеробни пречиствателни станции:

При аеробната технология системата отпадъчна вода/микроорганизми се захранва с кислород, за да се подсили разграждането на замърсителите на водата, които в следствие на окислението се минерализират. Аеробните пречиствателни станции BIOMAR® са особенно подходящи за постигане на най-ниските гранични стойности (напр. ХПК, БПК, P, N).
 
Biomar® OKB  процес на непрекъсната биологическа редукция с последваща седиментация
Biomar® OBR биологическа редукция в реактор с периодично зареждане
Biomar® OSB процес на непрекъсната биологическа редукция с отделна седиментация
Biomar® OMB процес на биологическа редукция с мембранно разделяне на биомасата
Biomar® в пивоварна
Пречиствателна станция Biomar® в пивоварна

Biomar® ASB
Анаеробна инсталация Biomar® ASB

Аеробна биология
Аеробна биология

Biomar® AKB
Biomar® AKB анаеробна контактна биология