Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - DTS®

DTS пречиствателни станции за отпадъчни води от здравни заведения и биотехнологични производства

С технологията DTS® ние предлагаме интелигентни решения за пречистване на отпадъчни води от здравни заведения и биотехологични производства. Пречиствателните станци са подходящи за лаборатории, университети и изследователски центрове, индустриални производства, инспекционни служби и болници. Те се състоят от следните компоненти:

 • Термична стерилизация
 • Деконтаминация
 • Неутрализация
 • Пълно обезсоляване и пречистване на водите
 • Над 30 години DTS инсталациите се проектират, изграждат и разпространяват в Германия от фирма DTS Wasser-Abwasser-Technik GmbH, която е член на ЕнвироХеми Груп.

  Изтегляне Брошура DTS на ЕнвироХеми България (PDF)

  стерилизация
  Инсталация за термична стерилизация на заразни отпадъчни води

  Инсталация за непрекъснато третиране SteriFix Инсталация за третиране на партиди SteriFix DTS® Sterifix-Fix E 3000 (Потсдам) DTS®Sterifix C 5000(Риемс) DTS®Sterifix C 500(Десау Торнау) TDS60 и TDS30 twin Третиране на радиоактивни води Robert-Bosch

  Инсталация за непрекъснато третиране SteriFix

  Термична стерилизация

  Инсталацията за непрекъснато третиране DTS® SteriFix е специално разработена за непрекъсната термична стерилизация, деактивация и дезинфекция на постоянен поток от отпадни води. Инсталациите SteriFix E 1000 и E 3000 стерилизират отпадни води, замърсени с патогенни организми и генно модифициран материал.

  Приложения

  • Фармацевтична индустрия
  • Служби за контрол за храни и напитки
  • Производство на ваксини
  • Изследователски институти (биологични и генни технологии, вирусология, хигиена и тн.)
  • Нива на сигурност S2, S3 и S4
  • Карантинни зони в болници
  • Лаборатории (биологични и генни технологии)

  Характеристики

  • Отговаря на Европейските норми
  • Подходяща за третиране на отпадни води, замърсени с твърди вещества
  • Сигурен процес на стерилизация
  • Ефективно третира до 120 m3/ден

  Технически характеристики

  • Без „мъртви зони” (надеждна стерилизация)
  • Регистриране на температурата и запаметяване
  • Ниски експлоатационни разходи благодарение на оптималния топлообмен
  • Безшумно финкциониране
  • Стерилен вентилационен филтър с електронагряване
  • Спирален топлообменник за отпадни води, замърсени с неразтворени вещества
  • Програмируем логически контролер Siemens
  • Температура на заустваната в канализацията вода < 35°C

  Функции

  • Сигурна термична стерилизация
  • Сигурна термична деактивация
  • Сигурна термична дезинфекция

  DTS® SteriFix – ДОКАЗАНА ТЕХНОЛОГИЯ

  Инсталациите DTS® SteriFix извършват термична стерилизация за деактивиране, стерилизация или дезинфекция на отпадни води, замърсени с патогенни организми или генно модифициран материал. Процесът елиминира микроорганизми и деактивира вируси, плазмиди и ДНК фрагменти. Държавните власти препоръчват или изискват стерилизационния процес, използван в инсталациите DTS® SteriFix за пълна деактивация на отпадните води. Стерилизационният процес DTS® SteriFix гарантира надеждна стерилизация и оптимална енергийна ефективност. Тридесет годишен опит и конструирането на около 500 инсталации гарантират надеждна и проста конструкция и гъвкава технология на процеса.

  НЕПРЕКЪСНАТО ТРЕТИРАНЕ

  Инсталациите за непрекъснато третиране DTS® SteriFix E 1000 и E 3000 са разработени за обработка на постоянен поток до 120 m3/ден. Технологията за непрекъснато третиране DTS® използва ефективен топлообмен за да намали употребата на външен източник на енергия за стерилизация. Първоначалното нагряване използва стерилна нагрята вода, впоследствие отпадната вода се загрява до нужната за стерилизацията температура чрез инжектиране на пара.

  Примерна инсталация DTS® SteriFix

  Специализирания технологичен процес и комбинацията от два резервоара с двойни стени осигуряват оптимален топлообмен и редуциране на охлаждането, необходимо за достигане на оптимална температура за заустване в канализацията. Резервната конструкция увеличава надеждността на функциониране, въпреки че процесът може да се осъществи само с един резервоар, ако пространството е ограничено. Магнитна бъркалка или рециркулационна помпа елиминират „мъртвите зони” и осигуряват сигурна стерилизация дори и на най-малката капка вода.

  Продуктови данни

  DTS® SteriFix E 1000 E 3000
  Производителност 1000 l/h 3000 l/h
  Нагряване с пара (5 bar) 80 kg / h 240 kg/h
  Размери на инсталацията 4000x3000x1800 mm 4000x4000x2000 mm
  Електрозахранване 4 kW 5 kW
  също необходими: въздух под налягане 6 bar, вентилация на помещението

  Възможности

  • Буферен резервоар, пластмаса, 10m3 (диаметър 2.5m, височина 2.5m)
  • Буферен резервоар, пластмаса, 20m3 (диаметър 3.0m, диаметър 3.0m)
  • Регистриране на температурата и запаметяване
  • Тръбен топлообменник за отпадни води, съдържащи неразтворени вещества
  • Спирален топлообменник за отпадни води, силно замърсени с неразтворени вещества
  • Парогенератор захранване електричество/газ
  • Фаза за пречистване на химикали (топло или студено)
  • Задържане с номинален диаметър за замърсени отпадни води с големи по размер на частиците неразтворени вещества (напр. пясък)
  • Водно охлаждане за горещи отпадни води

  Инсталация за третиране SteriFix

  Термична стерилизация

  Инсталацията DTS SteriFix за третиране на партиди е специално разработена за извършване на термична стерилизация на партиди, деактивация и дезинфекция на малки количества отпадни води, замърсени със заразни патогенни организми или генно модифициран материал.

  Приложения

  • Фармацевтична индустрия
  • Служби за контрол за храни и напитки
  • Производство на ваксини
  • Изследователски институти (биологични и генни технологии, вирусология, хигиена и тн.)
  • Нива на сигурност S2, S3 и S4
  • Карантинни зони в болници
  • Лаборатории (биологични и генни технологии)

  Характеристики

  • Отговаря на Европейските норми
  • Подходяща за третиране на отпадни води, замърсени с твърди вещества
  • Сигурен процес на стерилизация
  • Дебит на отпадните води до 5 m3/ден

  Технически характеристики

  • Без „мъртви зони” (надеждна стерилизация)
  • Компактна конструкция
  • Регистриране на температурата и запаметяване
  • Оптимален топлообмен
  • Стерилен вентилационен филтър с електронагряване
  • Въздушни клапани (не се изисква помпена станция)
  • Двойни стени и инжектиране на пара за елиминиране на блокиране
  • Програмируем логически контролер Siemens
  • Температура на заустваната в канализацията вода < 35°C
  • Клапани без „мъртва зона”
  • Надеждна работа, осигурена от резервната инсталация

  Функции

  • Сигурна термична стерилизация
  • Сигурна термична деактивация
  • Сигурна термична дезинфекция

  DTS® SteriFix – доказана технология

  Инсталациите DTS® SteriFix извършват термична стерилизация за деактивиране, стерилизация или дезинфекция на отпадни води, замърсени с патогенни организми или генно модифициран материал. Процесът елиминира микроорганизми и деактивира вируси, плазмиди и ДНК фрагменти. Държавните власти препоръчват или изискват стерилизационния процес, използван в инсталациите DTS® SteriFix за пълна деактивация на отпадните води. Стерилизационният процес DTS® SteriFix гарантира надеждна стерилизация и оптимална енергийна ефективност. Тридесет годишен опит и конструирането на около 500 инсталации гарантират надеждна и проста конструкция и гъвкава технология на процеса.

  Обработка на партидата

  Инсталациите за третиране на партиди DTS® SteriFix C 500, C 2500 и C 5000 са разработени за третиране на отпадни води до 8 m3/ден. Технологията DTS® осигурява оптимална деактивация чрез оптимална настройка на времето за престой и температурата до 136°C. Отпадните води се нагряват до нужната температура посредством инжектиране на пара за моделите C 2500 и C 5000 и чрез електронагряване за модела C 500.

  Примерна инсталация DTS® SteriFix

  Специализирания технологичен процес и комбинацията от два резервоара с двойни стени осигуряват оптимален топлообмен и редуциране на охлаждането, необходимо за достигане на оптимална температура за заустване в канализацията. Резервната конструкция увеличава надеждността на функциониране, въпреки че процесът може да се осъществи само с един резервоар, ако пространството е ограничено. Магнитна бъркалка или рециркулационна помпа елиминират „мъртвите зони” и осигуряват сигурна стерилизация дори и на най-малката капка вода.
  DTS® SteriFix C500 C2500 1 Стерилизатор C2500 2 Стерилизатора C5000
  Производителност до 500 l/ден 500 - 2500 l/ден 1000 - 4000 l/ден 2500 - 5000 l/ден
  Обем на партида 100 l 500 l 500 l 1000 l
  Електронагряване Нагряване с пара 6 kW 25-150 kg/d При поискване 120-750 kg/d При поискване 250-850 kg/d При поискване прибл. 1500 kg/d
  Потребление на охладител Температурна разлика: 6° C 7000 l/d 8500 l/d 11000 l/d 42700 l/d
  Електрозахранване 11 kW електронагряване 2 kW Нагряване с пара 4 kW Нагряване с пара 4 kW Нагряване с пара
  Размери инсталация в mm 1000x1000x1500 1500x2000x2500 3000x2000x2500 2000x2500x2000
  също необходими: въздух под налягане 6 bar, вентилация на помещението

  Възможности

  • Рециркулационна помпа вместо магнитна бъркалка за третиране на отпадни води, замърсени с твърди вещества
  • Буферни резервоари, пластмаса или неръждаема стомана, от 2 m3 до 5 m3, вкл. нивомери и вентилация за отработен въздух
  • Електрически парогенератор
  • Охлаждаща система с въздух в случай, че не може да се използва вода като охлаждащ агент

  DTS® Sterifix-Fix E 3000 Инсталация с термична стерилизация/дезинфекция с въстановяване на топлина

  ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

  Германският отдел за защита на потребителя и земеделие в Потсдам извършва изследвания в следните области – животински епидемии, хигиена на месо, мляко и хранителни продукти, както и на лекарства и храни за животни и издава разрешителни за развъждане на животни. В резултат на различните дейности се отделят отпадъчни води, които не могат да бъдат заустени преди третиране.

  За дезинфекцията на тези отпадъчни води се използва термична дезинфекционна инсталация с непрекъснато действие и възстановяване на топлина, доставена от ЕнвироХеми.

  Отпадъчните води се подгряват първоначално в спирален топлообменник, а след това с директно подаване на пара, до достигане на необходимата температура за стерилизация. Самата стерилизация се извършва в проточен реактор при 121°C в продължение на 20 минути. След това стерилизираната вода се охлажда до температурата разрешена за заустване.

  TEХНИЧЕСКИ ДАННИ

  DTS®Sterifix E 3000

  Макс. дебит: 2 m3/h Време за стерилизация : 20 min
  Темп. на стерилизация: 121 °C Капацитет на нагряване (пара): 300 kg (4 bar )
  Темп. на дезинфекция: 110 °C Обем на реактора: 20 m3
      Работа на инсталацията: напълно автоматизирана
      Пуск: февруари 2005

  DTS®Sterifix C 5000 Инсталация за термична стерилизация на отпадъчни води от институт за изследване на животинското здраве

  Friedrich-Loeffler-Institute, Insel Riems

  ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

  Института Friedrich-Loeffler в Германия е известен изследователски център в областта на животинското здраве.
  Поради опасност от зарази отпадъчните води от този институт следва да бъдат третирани. Това третиране се извършва с инсталация за термична дезинфекция, доставена от ЕнвироХеми.
  Отпадъчните води гравитачно се събират в събирателен резервоар, разположен близо до силоза за твърди отпадъци. След достигане на определено ниво водите се подават в отделен резервоар, разположен близо до инсталацията за дезинфекция, в който се събират и канализационните води. Термичната дезинфекция протича напълно автоматично при непрекъснат контрол на протичащите процеси. В инсталацията има система за възстановяване на топлина чрез спирален топлообменник.
  От съображения за сигурност в действие са два топлообменника, свързани чрез вътрешен кръг.

  TEХНИЧЕСКИ ДАННИ

  DTS® Sterifix C 5000

  Макс. дебит: 10 m3/h Обем на съда: 10 m3
  Темп. на дезинфекция: 122 / 136 °C Дезинфекционен обем: 2 x 1,8 m3
  Време на прекъсване: 60 / 120 min Охлаждащи води: 2 x 12 m3/h
  Капацитет на нагряване (пара): 400 kg (4 bar) Работа на инсталацията: напълно автоматизирана
      Пуск: декември 2002

  DTS®Sterifix C 500 Инсталация за термично дезактивиране на отпадъчни води от производство на ваксини

  Impfstoffwerk Dessau/Tornau GmbH Rodleben-Tornau

  ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

  Фирма Dessau/Tornau GmbH разработва, произвежда и изнася за различни страни по света високо качествени ваксини и лекарства за животни. Отделът за животинско здраве е специализиран в производството на ваксини за домашни любимци и селскостопански животни, както и на селективни фармацетични продукти или профилактици за паразити.
  Отпадъчните води от изследванията и производството не могат да се заустват без третиране. За дезинфекцията на тези, често силно заразни води ЕнвироХеми достави инсталация за термична дезактивация.

  Отпадъчните води, намиращи се в събирателен резервоар се подават към един от стерилизаторите. Нагряването се извършва чрез директно подаване на пара. След достигане на температурата за стерилизация, започва регистриране на времето и температурата. При преминаването на водите от един реактор в друг се осъществява възстановяване на топлина и охлаждане на всяко от зарежданията на топлинните агенти, смес от вода и глицерол.

  TEХНИЧЕСКИ ДАННИ

  DTS® SterifixC 500

  Макс. дебит: 2500 l/ден Дезинфекционен обем: 2 x 500 l
  Темп. на дезинфекция: 121 / 134 °C Охлаждащи води: 5 m3/h
  Време на прекъсване: 20 / 120 min Работа на инсталацията: напълно автоматизирана
  Обем на съда: 1 m3 Пуск: юни 2005

  ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ТЕРМИЧНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА ПРОМИВНИ ВОДИ

  TDS 60 и TDS 30 twin за стерилизация на отпадъчни води в лаборатории с ниво на безопасност

  Спецификации на стерилизатора за промивни води

  • Мивка от неръждаема стомана с не-контактен монтаж
  • Индикатор за ниво и сигнализиране при останало количество < 10 литра
  • Напълно автоматизирана система с дисплей показващ статуса, напр. процесна стъпка, алармени съобщения, дата/час, контролни стойности
  • 4-точков матричен принтер, 20 знака на ред и отпечатване на номер на партидата, дата, час стерилизационни параметри и т.н.
  • Напълно автоматизирано пълнене и автоматична стерилизационна програмна последователност
  • Стерилизираната отпадъчна вода автоматично напуска системата, охлажда се (< 50 °C) и се подава към канализацията
  • Вана за улавяне на течове със сензор за влажност и автоматично изключване на водното захранване
  • TDS 30 twin: 2 автоклава за стерилизацията работещи последователно, така се осигурява непрекъсната работа без прекъсвания

  Стерилизатор за промивни води TDS60


  Стерилизатор за промивни води TDS30twin

  TEХНИЧЕСКИ ДАННИ

    TDS 60 TDS 30twin
  Капацитет 60 литра 2x30 литра
  Готовност след 90 минути веднага
  Размери (ШxВxД) 600x1500 x 750 mm 1400 x 1150 x 700 mm
  Тегло (кг) 240 350
  Оопление (kW) 6,75 12
  Въздух под налягане 6 bar 6 bar
  Ел. захранване 400V / 16A 400V / 32A

  ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ВОДИ

  Инсталациите за радиоактивен разпад или инсталациите за събиране и контрол са проектирани да третират и контролират фекални и лабораторни радиоактивни отпадъчни води. Чрез радиоактивен разпад, радиоактивните води се третират, за да покрият максималните стойности за радиоактивност на водите,позволени от валидната Германска Наредба за Радиоактивна защита и в последствие се тестват и заустват в канализацията.

  Области на приложение:

  Центрове за образна диагностика и нуклеарна терапия в болници или изследователски институти или развойни и изследователски центрове във Фармацевтичната и Ветеринарно-Медицинската индустрия.

  Пример от практиката:

  • Болница Robert-Bosch, Щутгарт

  Вакуумна инсталация за станция за нуклеарна терапия със смилаща помпа и разширителен съд. Болница Хелиос, Берлин

  Болница Robert-Bosch, Щутгарт

  ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

  Инсталацията в болницата Робърт Бош в Щутгарт, Германия е предназначена за третиране на радиоактивни отпадъчни води от нуклеарни медицински терапии.

  Радиоактивните отпадъчни води от контролираното болнично отделение с десет легла се третират чрез разпад на радиоактивните елементи до пределно допустимите стойности, определени от Немската наредба за радиационна защита. Инсталацията е проектирана така, че да може да третира дневно количество отпадъчни води от 680 литра и годишна радиоактивност според предписаното от 175 GBq. Налични са 12 резервоара с обем от 10 m3 всеки. С цел консервиране на радиоактивните отпадъчни води се използва специална вакуум технология и водоснабдителна система за рециклиране и измиване.

  В допълнение инсталацията има напълно автоматична контролна система за консумацията на прясна вода в пациентските стаи.

  За да се избегне протичането на аеробни или анаеробни процеси, резервоарите са оборудвани със специална вентилационна система.

  Преди заустването на обеззаразената вода в канализацията, нейната радиоактивност се измерва автоматично с цел архивиране на данните и за предоставяне на информация на упълномощените власти.
  болница робърт бош

  роберт бош
  Инсталацията в болницата Робърт Бош в Щутгарт, Германия е предназначена за третиране на радиоактивни отпадъчни води от нуклеарни медицински терапии.

  Графиката на електро таблото позволява визуализиране на функционирането на отделните агрегати и вентили. Освен това е възможно инсталацията да се контролира чрез сензорен панел (виж снимката) предоставящ графично представяне на режимите на работа. По този начин, при условие че на разположение е връзка с интернет, операторът може да наблюдава и контролира инсталацията от всяко място във вътрешността на сградата.
  Дори и връзката на преносими компютри чрез модем и телефонна линия, както се изисква от болницата е възможна.
  Разбира се, съответните DIN и наредби за радиационна защита валидни за този вид инсталации се спазват стриктно.