Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkПОВЕЧЕ ОТ 30 ГОДИНИ НОУ-ХАУ В ОБЛАСТТА НА ТРЕТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И ВОДОПОДГОТОВКАТА


История:

1976 Основаване на фирмата ЕнвироХеми в Швейцария

Продуктови линии компактни инсталации Split-O-Mat® и физикохимични инсталации Envochem®

1987 Откриване на клонове в Германия и Холандия

Продуктова линия Envopur®-мембранни технологии

1996 Централа в Росдорф

Продуктова линия Biomar®-биологични инсталации за третиране на отпадъчни води

Начало на сервизна дейност

2000 Откриване на клонове в Русия и Полша

Продуктова линия Lugan® компактни флотационни инсталации

2001 Продуктова линия DTS® за здравни заведения-термична дезинфекция, деконтаминация

2002 Откриване на клонове в Румъния и Бразилия

2005 Продуктови иновации Biomar®, Lugan® и Split-O-Mat®

2006 Продуктова линия FALK

2007 Откриване на клон в България. Стартиране на търговска дейност във Великобритания

2008 Продуктова линия Flomar® -високо ефективни флотационни инсталации. Нови продукти за рециклиране на „сиви води” и неутрализация на димни газове

2009 Представяне на марката "EnviroWorld"

2010 Интеграция на AWATEC AG от Швейцария, Основаване на нов клон в Швеция