Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - Физико-химични методи

Индивидуално разработени инсталации Високоефективна флотация

Върхови постижения при третирането на води с технология ENVOCHEM ®

Високо ефективно третиране на отпадъчни води
Физико-химичното третиране на отпадъчни води и се нарежда сред най-ефективните основни процеси за пречистване на вода. Технологията Envochem ® от ЕнвироХеми е подкрепена от повече от 30 години опит, през който период компанията е построила над 1,000 инсталации.
Оборудването се състои от компоненти, които са специално разработени от нас и са изчерпателно тествани. Освен това, ние имаме създадена система за управление на качеството, сертифицирана по DIN EN ISO 9001 за планирането, производството и експлоатацията на инсталациите. Производството на оборудването се извършва от немски и швейцарски фирми и техните партньори. Освен това инсталацията може да се свърже с нашата система за поддръжка от разстояние, за да се опрости и оптимизира обслужването на инсталацията от клиента.