Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - Физико-химични методи

Индивидуално разработени инсталации Високоефективна флотация

Непрекъсната флокулация Флокулация Йонообмени колони Адсорбция с активен въглен

Envochem® COL

Коагулация/флокулация, непрекъснат режим на работа с интегриран филтрационен модул.

Технически данни

Капацитет: 2 - 600 m3
Материал: PE, PP, стомана
Автоматично и полуавтоматично обезводняване на утайката посредством камерна филтърпреса.

Поддръжка

Доставка на спомагателни химикали (Envifloc®), оптимална настройка на пречиствателната станция, поддръжка и управленски модели.

Envochem® COL непрекъсната коагулация/флокулация

Envochem® DOX

Envochem® DOX Коагулация/флокулация, периодичен режим на работа с интегриран филтрационен модул

Технически данни

Капацитет: 2 - 30 m3
Материал: PE, PP, стомана
Автоматично и полуавтоматично отводняване на утайката посредством камерна филтърпреса.

Поддръжка

Доставка на спомагателни химикали (Envifloc®), оптимална настройка на пречиствателната станция, поддръжка и управленски модели.
dox
Envochem® DOX коагулация/флокулация с периодичен режим на работа

dox

Envochem® ION

Йонообменна инсталация с интегриран пясъчен филтър като първично стъпало, непрекъснат режим на работа.

Технически данни

Капацитет: 0,5 - 500 m3
Материал: GFK, стомана
Автоматично регенериране.

Поддръжка

Оптимална настройка на пречиствателната станция, поддръжка и управленски модели.
ionen
Envochem® ION инсталация с интегриран прясъчен филтър

Envochem® AKO

Адсорбция с активен въглен

Технически данни

Капацитет: 1 - 30 m3
Материал: GFK, стомана
Автоматичен/полуавтоматичен работен режим

Поддръжка

Оптимална настройка на пречиствателната станция, поддръжка и управленски модели.
Envochem®
Envochem® AKO инсталация
Envochem®