Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark


ИНОВАЦИИ & ТЕНДЕНЦИИ
ОТДЕЛЪТ ЗА РАЗВИТИЕ ИЗВЪРШВА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:


Отделът за изследване и развитие на ЕнвироХеми осъществява поръчки от клиенти и развива нови продуктови линии, разчитайки на сътрудничество с известни университети в изследователските задачи. ЕнвироХеми има на нейно разположение специализираните умения на екип от биолози, химици и инженери както и добър набор от пилотни инсталации.

Току-що приключи проекта „COMPLETE” за децентрализирано високотехнологичнo рециклиране на водата, който е осъществен с университетите в Бон и Кайзерслаутерн.Инсталациите разработени и изградени от ЕнвироХеми са били изследвани интензивно от Фраунхофер Институт в Оберхаузен. Проектът "AquaFit4use" изследва рециклирането на частични потоци в по-голям мащаб, по-специално за хартиената промишленост, в сътрудничество с партньори от цяла Европа, особено с полския филиал, EnviroChemia Polska. Промотирана от немска фондация за околната среда, Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), е доразвита специалната мембранна система за префилтрация и обратна осмоза за третиране на води, съдържащи твърди частици.

Проучванията и изследванията осъществявани от ЕнвироХеми са от полза за околната среда и следователно и за нейните клиенти