Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkКомпактни инсталации

SPLIT-O-MAT® LUGAN®

Продуктова група Lugan®

Флотационните пречиствателни станции LUGAN® се използват за физико-химично пречистване на промивни води от различни технологични процеси. На този етап се отделят фини суспензии, емулсии, мазнини, мастни киселини, масла, както и тежки метали. Пречиствателните станции са компактни, монтирани в стоманена рамка, с цялостната тръба разводка, помпи, арматури, окабеляване, измервателна и контролна техника, изравнителни съдове, дозаторни станции със съдове за химикали.
След грубата първична подготовка (сита, решетки) водите преминали понякога и през маслоуловител се отвеждат от буферния резервоар към LUGAN® инсталацията.
В последващия флокулатор следва дозиране на коагулант (железни и алумиеви соли), неутрализация (киселини и основи) и добавка на полимерен флокулант. Така обработената вода се смесва с рециркулационен воден поток, наситен с въздух при повишено налягане посредством специална помпа. Водно-въздушният поток постъпва във флотационна клетка, намираща се при атмосферно налягане, където разтвореният въздух се отделя от средата под формата на фини мехурчета, способствайки изплуването на флокулиралите замърсители.

lugan 1500
Lugan® 1500
lugan 5000
Lugan® 5000
Lugan-10000
Lugan® 10.000
 

Неутрализация на димни газове Рециклиране на „сиви води”

Неутрализация на димни газове

Компактна инсталация за неутрализация на отпадъчни води чрез CO2 от димни газове

От производствените процеси на много индустриални производства се отделят алкални отпадъчни води. За тяхното неутрализиране вместо киселина може да се използват и димни газове от отоплителната система. Съдържание на CO2 в димните газове е около 10%. Използването на димните газове за неутрализация може значително да снижи оперативните разходи. Едновременно с това се намаляват и емисиите на CO2. Неутрализацията чрез димни газове се е доказала в много сектори на промишлеността, особено текстилната и химическата промишленост или в промишлени перални.
Компактна инсталация за неутрализация на отпадъчни води чрез CO2 от димни газове

Инсталациите за неутрализация с димни газове се изработват от корозионно устойчиви материали от немски и други европейски производители. Системата за визуализиране на процеса EnviroChemie ASIC ® - сензорен панел, съчетан с програмируем контрол, изработен от Siemens осигурява надеждни измервания и стабилна работа. Инсталацията за неутрализация чрез димни газове може да бъде комбинирана с допълнителни биологични пречиствателни съоръжения ЕнвироХеми Биомар® или съоръжения за физико-химично третиране Енвохем ®
В инсталациите за неутрализиране на алкални отпадъчни води чрез димни газове може да се неутрализират отпадъчни води с рН до 12. За изработването на работен проект е необходимо извършването на пълни анализи на водите.

Новоразработена компактна инсталация за рециклиране на „сиви води”

В рамките на сътрудничеството между Федералното министерство на образованието и науката и ЕнвироХеми се разработва проекта "Komplett". Енвирохеми извършва изследвания за повече от 2 години, за да се получат нови резултати за рециклиране на така наречените „черни води” и „сиви води” от санитарните помещения в сградите. Партньори по проекта са университетите в Кайзерслаутерн и Бон, както и Фраунхофер Институт за околната среда, сигурността и енергийни технологии UMSICHT. В резултат на извършените по проекта, изследвания екипът на ЕнвироХеми е разработил компактна инсталация за рециклиране на „сиви води”.
Компактна инсталация за рециклиране на сиви води
Ново: Компактна инсталация за рециклиране на „сиви води”.

Спецификацията на продукта изисква не само изключително компактен дизайн на инсталациите за да се улесни нейното монтиране, например в сгради, подземни гаражи и мазета, но също така да не се отделят неприятни миризми и липса на шум.

Естествено постигането на висока степен на пречистване на отпадните води и интегрирана защита от ново биологично замърсяване на складираната рециклираща вода са от голямо значение.

Всички модули на новата инсталация за третиране на „сиви води” са взети от доказалите се серийни компактни инсталации Lugan ®. Методът се основава на мембранен биореакторен процес, следователно на една от най-иновативните процедури в областта на биологичното пречистване на отпадъчни води.