Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark


Студент специалност Екология/Инженерна химия със Сръбски език

ЕнвироХеми България ЕООД търси студент специалност Екология или Инженерна химия с познания по сръбски език за едноседмичен практикум.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете CV и мотивационно писмо на адрес: jobs@envirochemie-bg.com

Инженер специализант – България

Място на работа:
ЕнвироХеми България ЕООД, София, България
EnviroChemie GmbH, Росдорф, Германия (за 1 -2 години)

Цел: Подсилване на инженерната ни компетентност и средно срочно разширение на компетентния ни търговски, проектен и сервизен екип в България.

  Вашите задачи:
 • Проектиране и развитие на концепцията на индустриални инсталации за водоподготовка и пречистване на води
 • Работа по развойни и научно-технически проекти
 • Практическо опознаване на основите на инженерната химия и на нашите инсталации
 • Самостоятелно провеждане на пуск в експлоатация на промишлени инсталации, предимно в България
 • Участие в обучения на ЕнвироХеми ГмбХ в Германия
 • Като служител на ЕнвироХеми България Вие ще прекарате между 1 - 2 години в научният и развоен център на ЕнвироХеми ГмбХ в Германия. След приключване на обучението Вие ще заемете позиция в нашата дъщерна фирма в търговския или сервизен отдел
 • Вие ще бъдете пряко подчинен на Управителя на ЕнвироХеми България ЕООД
  Вашият профил:
 • Завършено висше образование с профил Процеси и апарати в индустрията, Инженерна химия, Опазване на околната среда, Химия или Машиностроене
 • По време на Вашето следване или проведена практика вече сте се запознали с темата за пречистване на отпадъчни води
 • Свободно владеене на английски и/или немски език


Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете CV и мотивационно писмо на адрес: jobs@envirochemie-bg.com