Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkКомпактни инсталации

SPLIT-O-MAT® LUGAN®

Компактни инсталации Split-O-Mat®

Продуктите от вече наложилата се на пазара серия SPLIT-O-MAT® покриват широк спектър от химични, физико-химични и биологични процеси за пречистване на отпадъчни и оборотни води. Те са подходящи за индустриалните води от почти всички браншове и са се наложили на пазара от повече от 30 год. По целия свят в различни индустриални браншове има над 6 000 SPLIT-O-MAT® инсталации. Благодарение на високата степен на стандартизиране ЕнвироХеми предлага ефективни и икомически изгодни решения в много кратки срокове.
SPLIT-O-MAT®

Split-O-Mat ® продуктова група Split-O-Mat ® SOM Split-O-Mat ® BIO SPLIT-O-MAT® FAT SPLIT-O-MAT® ECO Области на приложение

Продуктова група Split-O-Mat®

Нашите серийно произвеждани компактни пречиствателни станции намират приложение в много области на индустрията. Често ефективното решение се постига чрез комбинация на няколко процеса. В зависимост от задачата различни модули могат да бъдат комбинирани.

Продукт Третиране Капацитет
Split-O-Mat® SOM физико-химично третиране, флокулация и флотация 0,2 - 3 m3/h
Split-O-Mat® BIO биологично третиране up to 30 m3/h
Split-O-Mat® FAT биологичен процес (комбинация на аеробни и анаеробни процеси) 3 - 80 m3/d
Split-O-Mat® AKO абсорбция с активен въглен 0,5 - 5 m3/h
Split-O-Mat® NOM неутрализация up to 40 l/s
Split-O-Mat® BAF инсталация с лентов филтър за автоматична филтрация 1 - 10 m3/h
Split-O-Mat® DOS инсталация с разбъркване и добавяне на коагулант/полимер 0,15 - 2 m3/h
Split-O-Mat® MAR инсталация с пясъчен филтър up to 60 m3/h

Стандартни серийни пречиствателни станции за отпадъчни води Split-O-Mat® SOM

Split-O-Mat® SOM 3000

Капацитет: 1,5 - 10 m3/ден*
Тип на станцията: зареждане на партиди по 1.500 l, напълно автоматизирана
Химикали: течни химикали и флокуланти/разделителни агенти Envifloc®
Размери: 300 x 150 x 200 cm (Д x Ш x В)
Приложения: металообработка, производство на бои и лакове, в химическата индустрия, специални приложения
Доборудване: SOM 3000 може да бъде дооборудван с утаителен резервоар и камерна филтър преса

Split-O-Mat® SOM 2000

Капацитет: 0,9 - 20 m3/ден*
Тип на станцията: зареждане на партиди по 900 l, напълно автоматизирана
Химикали: химикали Envifloc®
Размери: 260 x 135 x 180 cm (Д x Ш x В)
Приложения: големи механични работилници, градски транспорт, металообработване

Split-O-Mat® SOM 1500

Капацитет: 0,5 - 8 m3/ден*
Тип на станцията: зареждане на партиди по 500 l, напълно автоматизирана
Химикали: течни химикали и флокуланти/разделителни агенти Envifloc®
Размери: 220 x 97 x 175 cm (Д x Ш x В)
Приложения: металообработка, производство на бои и лакове, в химическата индустрия, специални приложения

Split-O-Mat® SOM 1000

Капацитет: 0,34 - 8 m3/ден*
Тип на станцията: ззареждане на партиди по 340 l, напълно автоматизирана
Химикали: Химикали Envifloc®
Размери: 210 x 86 x 174 cm (Д х Ш х В)
Приложения: механични работилници, производство на бои и лакове

* капацитетът зависи от степента на замърсяване

Split-O-Mat® SOM 3000
Split-O-Mat® SOM 3000
Split-O-Mat® SOM 2000
Split-O-Mat® SOM 2000
Split-O-Mat® SOM 1500
Split-O-Mat® SOM 1500
Split-O-Mat® SOM 1000
Split-O-Mat® SOM 1000

Екологична система за рециркулация на вода Split-O-Mat® BIO

Количеството на чистите води използвани за измиване на коли и други превозни средства може да бъде редуцирано до минимум с използването на доказаната, екологична пречиствателна станция за рециркулация Split-O-Mat® BIO.
Тази инсталация позволява пълна рециркулация на водата почти без загуби. Комбинираният физико-биологичен процес елиминира замърсителите, съдържащи се в промивните води, като емулгирани минерални масла, почистващи препарати и разтворени вещества.
С пречиствателната станция Split-O-Mat® BIO е възможно да запазите намаляващите водни ресурси, както и да отстраните замърсяванията от водите без използване на химикали.
<

Характеристики

* физико/биологичен процес без необходимост от химикали
* екологична технология
* автоматичен процес с непрекъснат режим на работа
* корозионно устойчив продукт
* инсталация изградена от висококачествени компоненти
* компактна инсталация
* инсталация лесна за работа и поддръжка
* минимални експлоатационни разходи
* система за контрол на процеса с дисплей
Инсталация Split-O-Mat® BIO
Инсталация Split-O-Mat® BIO
  Split-O-Mat® BIO 2500 Split-O-Mat® BIO 5000
Размери (Д х Ш х В) 280 x 100 x 180 cm 280 X 100 X 180 cm
Капацитет 2,5 m3/h 5 m3/h
Eлектрозахранване 3 x 400 V/ 50 Hz (16 A) 3 x 400 V/ 50 Hz (16 A)
Връзка с компресиран въздух 3/8 ’’ ; 6 bar 3/8 ’’ ; 6 bar
Препоръчителен обем на буферния резервоар 2,5 – 5 m3 5 – 10 m3
Split-O-Mat® BAF Лентов филтър за автоматична филтрация 1 - 10 m3/h
Препоръчителен обем на резервоара за процесна вода няма изисквания 5 – 10 m3

БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ СЪДЪРЖАЩИ МАЗНИНИ ОТ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ

Биологичните инсталации за третиране на отпадъчни води Split-O-Mat® FAT са разработени специално за третиране на отпадъчни води, съдържащи мазнини от хранително-вкусовата индустрия, например от столове, заведения за бързо хранене и др.
SPLIT-O-MAT® FAT

Какви са праговете за заустване на отпадъчни води, съдържащи мазнини?

Съгласно DIN 1825-2 и DIN 4040-100 винаги трябва да се използват мазниноуловители, когато е необходимо отделянето на мазнини от растителен или животински произход от отпадъчната вода. Това важи за всички бизнес и промишлени предприятия, особено кухни.
В много Германски градове и села общовалидния праг от 250 mg/l за липофилни субстанции е понижен. Например за Франкфурт е приложим праг от 100 mg/l за липофилни субстанции в отпадъчни води от всички бизнес и промишлени предприятия. Достигането на това съдържание не може да бъде осъществено с конвенционален мазниноуловител, изпълнявайки изискванията на DIN EN 1825 или DIN 4040.

Какво може да се направи, ако капацитетът за разделяне на мазниноуловителя е недостатъчен?

С помощта на конвенционалните мазниноуловители не е възможно да се постигне праг от 100 mg/l за липофилни субстанции, дори ако мазниноуловителите се почистват и поддържат редовно. Това се дължи на факта, че отпадъчните води понякога съдържат емулсии, съдържащи масла и мазнини, които не могат да бъдат отделени и третирани с конвенционалните методи. Усъвършенстваната биологична станция за третиране на отпадъчни води Split-O-Mat® FAT използва микроорганизми с авторегулационен капацитет, за да разгради тези емулсии и по този начин да се спазят нормите за заустване.

Как функционира биологичната инсталация за третиране на отпадъчни води?

Водите от кухните първо постъпват във входящ филтър, който автоматично разделя твърдите частици от отпадъчната вода. В последствие водите, съдържащи мазнини постъпват в мазниноуловител, където отделилите се мазнини и масла се отстраняват. Отделилите се органични масла и мазнини са по-леки от водата и така те остават на повърхността на водата. След това предтретираната отпадъчна вода постъпва в биологичната станция за третиране на отпадъчни води Split-O-Mat® FAT, така че емулгираните мазнини и масла се отстраняват от отпадъчните води. По време на биологичното разграждане мазнините и маслата, съдържащи се в отпадъчната вода се преобразуват във въглероден двуокис. В края на процеса на третиране отпадъчните води постъпват в канализационната система и необходимите параметри за заустване са постигнати.
Функционирането на системата се наблюдава непрекъснато от PLC система за контрол със сензорен екран за визуализация на процеса. В допълнение системата може да бъде наблюдавана от разстояние чрез модем и телефонна линия.

Биологичната инсталация за третиране на отпадъчни води Split-O-Mat® FAT има следните характеристики:

• Висок капацитет за пречистване, като по този начин се гарантира постигане на строгите норми за заустване.
• Редуциране във висока степен на разходите за депониране
• Процес, щадящ околната среда без употреба на химикали
• Индивидуално оразмеряване на контейнерите, за да се адаптират към ограниченията на площадката
• Безопасна експлоатация дори при дълги престои
• Минимални изисквания за експлоатация, поддръжка и депониране чрез напълно автоматично функциониране
• Дълъг експлоатационен живот
• Пречиствателна система доказала се многократно в практиката-референтни инсталации функционират от 2000 година
• Управление на станцията на място, гарантирано от квалифициран технически персонал; дистанционно управление посредством модем/телефонна линия

Тип Име Макс. Капацитет m3/d (прибл.) Необходимо място m2 Височина на стаята m No. Ферментатори/линии Интегратор обем m3 Вход
FAT 3 3 10 2,5 2 / 1 5 DN 100
FAT 5 5 14 2,5 2 / 1 7 DN 100
FAT 8 8 19 2,5 2 / 1 12 DN 100
FAT 12 12 23 2,5 2 / 1 14 DN 100
FAT 15 16 45 2,5 2 / 1 20 DN 150
FAT 20 20 54 2,5 2 / 1 25 DN 150

SPLIT-O-MAT® ECO

ЕКОЛОГИЧНА СИСТЕМА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ВОДИ

Количеството на прясната вода използвана при системите за измиване на коли и други превозни средства може да бъде редуцирана до минимум посредством доказаната екологична инсталация Split-O-Mat® BIO.
Тази инсталация извършва рециклиране на водата почти без загуби. Комбинираният Физико/ Биологичен процес елиминира замърсителите в използваната вода – емулгирани минерални масла, почистващи препарати и суспендирани вещества.
С помощта на Split-O-Mat® BIO Вие може да допринесете за намаляване на разхищението на водните ресурси, а също така да избегнете замърсяването на водите – не се употребяват никакви химикали.

Приложения:

• Портални станции за измиване
• Автомивки
• Ръчни станции за измиване

Характеристики

• Физико/биологично третиране без употреба на химикали
• Екологична технология
• Непрекъснат автоматичен принцип на третиране
• Висококачествен продукт, защитен от корозия
• Употреба на части с високо индустриално качество
• Компактна предварително сглобена инсталация
• Лесна експлоатация и сервиз
• Минимални експлоатационни разходи
• Контролна система (PLC) с лесен за употреба панел и дисплей
SPLIT-O-MAT® ECO

SPLIT-O-MAT® ECO
  Split-O-Mat® ECO 10 Split-O-Mat® ECO 35
Размери (д x ш x в): 280 x 100 x 180 cm 280 X 100 X 180 cm
Хидравличен капацитет: 2,5 m3/h 5 m3/h
Мощност: 3 x 400 V/ 50 Hz (16 A) 3 x 400 V/ 50 Hz (16 A)
Сгъстен въздух: 3/8“; 6 bar 3/8“; 6 bar
Буферен резервоар: препоръчителен обем 2,5 - 5 m3 5 - 10 m3
Резервоар за процесна вода: препоръчителен обем Не се изисква 5 - 10 m3

SPLIT-O-MAT® Области на приложение

Приложение Продукт
Сервизи за коли и камиони Split-O-Mat® SOM, BIO, MAR
Градски транспорт Split-O-Mat® SOM, BIO
Летища Split-O-Mat® SOM
Железопътни служби Split-O-Mat® SOM, COL
Keтъринг фирми/ресторанти Split-O-Mat® FAT
Хранителна промишленост Split-O-Mat® FAT, NOM
Работилници Split-O-Mat® SOM
Производство на метали и конвертори Split-O-Mat® SOM
Производство на бои и лакове Split-O-Mat®SOM
Производство на мазилки Split-O-Mat® SOM
Почистване на фасади Split-O-Mat® SOM
Печат и принтиране Split-O-Mat® SOM
Химическа промишленост Split-O-Mat® SOM
Производство на лепила и латекс
Split-O-Mat® SOM
Производство на килими Split-O-Mat® SOM
производство на картонени опаковки Split-O-Mat® SOM
Стъкларска промишленост Split-O-Mat® SOM
Метали за скрап Split-O-Mat® SOM