Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkНеутрализация на димни газове

Компактна инсталация за неутрализация на отпадъчни води чрез CO2 от димни газове

От производствените процеси на много индустриални производства се отделят алкални отпадъчни води. За тяхното неутрализиране вместо киселина може да се използват и димни газове от отоплителната система. Съдържание на CO2 в димните газове е около 10%. Използването на димните газове за неутрализация може значително да снижи оперативните разходи. Едновременно с това се намаляват и емисиите на CO2. Неутрализацията чрез димни газове се е доказала в много сектори на промишлеността, особено текстилната и химическата промишленост или в промишлени перални.

Инсталациите за неутрализация с димни газове се изработват от корозионно устойчиви материали от немски и други европейски производители. Системата за визуализиране на процеса EnviroChemie ASIC ® - сензорен панел, съчетан с програмируем контрол, изработен от Siemens осигурява надеждни измервания и стабилна работа. Инсталацията за неутрализация чрез димни газове може да бъде комбинирана с допълнителни биологични пречиствателни съоръжения ЕнвироХеми Биомар® или съоръжения за физико-химично третиране Енвохем ®.

В инсталациите за неутрализиране на алкални отпадъчни води чрез димни газове може да се неутрализират отпадъчни води с рН до 12. За изработването на работен проект е необходимо извършването на пълни анализи на водите.

Компактна инсталация за неутрализация на отпадъчни води чрез CO2 от димни газове
Компактна инсталация за неутрализация на отпадъчни води чрез CO2 от димни газове