Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark


Презентация на ЕнвироХеми на Петия квалификационен курс на Сдружението на производителите на растителни масла в България
Дата на публикуване: 2016-03-28
В края на м. февруари се проведе Петия квалификационен курс на Сдружението на производителите на растителни масла в България. По време на това събитие д-р Мария Начева-Шварц изнесе презентация на тема Съвременни техники за пречистване на отпадъчни води от производството на растителни масла и биодизел. Бяха представени модерни технологии за третиране на водите, както и примери от практиката на ЕнвироХеми. Участниците в квалификационния курс с голям интерес изслушаха презентацията на д-р Начева-Шварц и взеха участие в дискусия след нея.
<< Виж всички новини...