Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark


Инсталация за третиране на отпадъчни води Biomar® AKB за производител на спирт, вино и спиртни дестилати
Дата на публикуване: 2009-08-31

ВИН.С. ИНДЪСТРИЙC е най- големият производител на спирт в България. По време на производството на вино и спиртни дестилати се отделят отпадъчни води, които трябва да бъдат подложени на предварително третиране, преди да постъпят в съществуващия аеробен реактор. За тази цел беше изградена нова анаеробна инсталация за пречистване на отпадъчни води Biomar® AKB. Във вътрешността на реактора Biomar® AKB съставките на отпадъчната вода се преобразуват в ценен биогаз. По този начин се намалява ХПК натоварването и се облекчава функционирането на аеробната инсталация. Процесът на утаяване Biomar® осигурява разделянето на анаеробната утайка и потока от отпадъчни води.

Инсталация Biomar® AKB, VIN.S.INDUSTRIES, България
Инсталация Biomar® AKB, VIN.S.INDUSTRIES, България
<< Виж всички новини...