Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark

Технологии за пречистване на отпадъчни води за хотели, ресторанти, развлекателни центрове и столови на предприятия и университети

В столовите и кухните на хотели, развлекателни и търговски центрове или университети се отделя значително количество на отпадъчните води с висока концентрация на мазнини. Емулсии съдържащи отпадъчни води от климатици, театри или например от производствените мощности трябва да бъдат предварително третирани преди да бъдат заустени в публичната канализационна мрежа за отпадни води.
В зависимост от изискванията на нашите клиенти ние предлагаме различни решения за процеса на пречистване на отпадъчни води от частично третиране на потоци до пълно третиране на отпадъчни води. Компактните станции могат да бъдат монтирани в контейнери за спестяване на пространство при желание от клиента.

Референции

Студентско общежитие, Франкфурт на Майн

Студентско общежитие, Франкфурт на Майн

Столова на университета FH WIESBADEN

Инсталация SPLIT-O-MAT ® FAT за пречистване на отпадъчни води от столова, съдържащи мазнини

Много общини са намалили праговите стойности за липофилни вещества от 250 мг / л (DIN 38409 T.17) до 100 мг / л. Мазниноуловител съответстващ на DIN 4040 или 1825 PrEN не гарантира спазването на тези прагови стойности в такива случаи.

Описание на инсталацията

Отпадъчните води от столовата се отвеждат от кухнята чрез канали, разположени на пода. С помощта на специална цедка на вход на системата се задържат по-големи твърди частици с диаметър над 1.5 mm.

Отпадъчните води, свободни от твърди частици, постъпват в секция, където са измерват рН и температура. Основният поток от отпадни води се буферира в интегратор под налягане и в последствие се съхранява. Това дава възможност за намаляване на пикови натоварвания и по този начин да се избегне претоварване в следващите етапи на третиране.

Отпадъчните води се изпомпват от интегратора чрез две ферментационни линии към два ферментатора. Това е мястото, където мазнините съдържащи се в отпадъчните води се разграждат чрез специални микроорганизми. От съображения за безопасност ферментационните линии работят отделно и независимо според техния капацитет. По време на всеки един от етапите на процеса, които са специално разработени за процеса на разграждане, отпадъчните води остават във ферментатора до достигане на желаното ниво на разграждане.

След третиране на водите те постъпват в канализационната система посредством помпена станция. С тази система не е необходима корекция на рН. Не се дозират химични вещества или добавки. Не се отделят неприятни миризми.

Данни за ефективността

Отпадни води: до 5,000 л/ден
  до 500 хранения / ден
Капацитет: прибл. 2 m3 / г за ферментационна линия
Материал резервоар: пластмаса (Полипропилен)Третиране на отпадъчни води от столова, съдържащи мазнини