Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark

Водоподготовка и пречистване на отпадъчни води за текстилната промишленост

Ние предлагаме станции за пречистване на отпадъчни и процесни води в текстилната промишленост. Водите от тази индустрия често са натоварени с органични замърсители (ХПК, БПК5) като киселини, основи, соли, тежки метали и багрила.
Нашите високоефективни пречиствателни станции позволяват модерна, икономически изгодна експлоатация, съобразена с законовите изисквания.
Въз основа на исканията на клиента и нормите за директно или индиректно заустване в съответната страна, както и изискванията за рециркулация и повторно използване на водите се изготвя индивидуален проект за всеки клиент.

Референции

MEWA INDUSTRIE-TEXTILIEN GMBH ACKER TEXTILWERKE HTS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG

Обработка на оборотни води от перилни процеси с мембранна технология Envopur®

МЕВА Индустри-Тексилен ГмбХ, Грос Кениц, Германия
Оборотните води от индустриалното пране на работно облекло преминават през механично стъпало - самопочистващи се сита с цел грубо очистване и биват отвеждани в изравнителен резервоар.

През последващата обработка - микрофилтрация в Envopur® MFI се отделят емулгирани и суспедирани замърсители, като количеството им се довежда до минимум. Филтратът съдържа още известно количество перилни вещества и поради това може отново да се употреби за пред или основно пране. Водите, използвани за плакнене преминават през стъпалото за преработка в нанофилтрационната инсталция Envopur® NFI.
mewa
Микрофилтрация Envopur® MFI

Текстилна фабрика Акер, Германия

Текстилната фабрика Акер, разположена в близост до Франкфурт произвежда технически текстил, използван в автомобилостроенето и строителството. От това производство отпадат води, силно замърсени с органични вещества. От 2000 година там е в действие физико-химичната многостъпална инсталация за пречистване на отпадъчни води Envochem®. Първоначално водите се неутрализират и в последствие обработват с химически спомагателни вещества в смесителен реактор – флокуланти ENVIFLOC®. След финалните процеси – седиментация и филтрация отпадъчните води могат съобразно законовите предписания да бъдат заустени в канализацията. Отпадащият шлам се обезводнява първо в камерна филтър преса и след това бива доотводнен до 75% в изсушител за шлам.

Вид на пречиствателната станция: Envochem® COL 2000
Продукт: Envifloc® 1100, Envifloc® 5110, ECSO 8635
Процеси: физико-химично третиране и филтрация
Режим на работа: непрекъснат
Вид на водите: отпадъчни и промивни води от текстилно производство
Капацитет: 20 m3/ден
acker

acker
Envochem® физико-химично третиране на промивни и отпадъчни води

Третиране на отпадъчни води от перални с мембранната технология Envopur® UFI 2.000 NA

ХТС Дойчланд ГмбХ & Ко.КГ, Хайденхайм, Германия

Описание на пречиствателната станция

Фирма Боко в Хайденхайм, Германия предлага услугата Пране на професионално облекло. В резултат се отделят силно замърсени отпадъчни води, за които е необходимо третиране с цел достигане на стандарта от Приложение 55 на Германската наредба за отпадъчни води.

• Прецеждане
• Буфериране на отпадъчните води
• Неутрализация
• Отстраняване на тежки метали с помощта на органични сулфиди
• Ултрафилтрация
• Охлаждане с топлообменник

Пречиствателната станция Envopur® е проектирана за непрекъсната автоматична работа. Програмируемия контролер ръководи всички процеси, включително и стъпките за промиване на керамичните мембрани. Чувствителен на допир екран контролира и визуализира процеса.

Технически характеристики (филтрат):

Ултрафилтрационна инсталация UFI: 40 m3/ден
с втори модул достига до:
80 m3/ден

Химическо натоварване:

ХПК :
до 4000 mg/l
Общи въглеводороди: до 500 mg/l
AOX: до 2 mg/l
Мед: до 5 mg/l
Олово: до 1 mg/l
Цинк: до 27 mg/l

С тази мембранна технология се постига качество на третираните води, отговарящо на приложение 55 от Германската наредба за отпадъчни води.

Концентрация: > 1 : 100 (остатък < 1%)
Необходима площ: прибл. 75 m2
Изграждане: 2003
HTS
Решетка и буферен резервоар на инсталацията Envopur® UFI 2.000 NA

HTS
Ултрафилтрационния модул на инсталацията Envopur® UFI 2.000 NA