Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkОБУЧЕНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ- ВИНАГИ ЕДНА КРАЧКА НАПРЕД

Непрекъснато по-нататъшно развитие във всички области осигурява предимство за бъдещето и гаранция за бъдещи успехи! Качеството е нашия принцип, когато става въпрос за проучвания и предварително планиране.

Определяне на основните принципи

Точното определяне на съществуващите принципи предоставя жизнено необходима основа за разработване и проектиране на оптимизирани процеси. Експерти от компанията анализират оперативната ситуация на място и вземат проби за анализ в сертифицирани лаборатории. Ние използваме автоматично оборудване за вземане на проби и опитни химици и биолози.

Лабораторни изследвания

ЕнвироХеми разполага с две лаборатории за тестване на вода и проби от отпадъчни води, където могат да се извършат тестове за осъществимостта на третирането. Специално разработено лабораторно оборудване се използва за извършване на биологични аеробни и анаеробни процеси, физико-химична флокулация и тестове за преципитация, както и тестове на мембранни технологии

Пилотни инсталации

ЕнвироХеми разполага с повече от 20 най-съвременни пилотни съоръжения на основата на биологични, физико-химични и мембранни технологии. Поради модулната структура на пилотните системи те могат да се комбинират. Като правило изходящия поток от тях варира между 100 и 1000 литра на час в зависимост от състава на отпадъчните води. Тези пилотни системи предлагат надеждни решения за проектирането на инсталации се справят дори тежки отпадъчни води.Контрол на процеса

Инсталациите на ЕнвироХеми разполагат със собствени системи за контрол, които са базирани на висококачествен хардуер от Сименс. Нашия собствен лейбъл Asic® предлага широк спектър от сензорни екрани и „in-situ” технологии за измерване.