Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark

Преработка на отпадъчни води и процесни води в нефтената и газовата промишленост

Интелигентни решения за промишлени отпадъчни води в петролната и газовата промишленост

В петролната и газовата индустрия отпадъчните води имат разнообразен състав и се нуждаят от по-нататъшна обработка.

В зависимост от изискванията за процесните води или за пречистването на отпадните води, ние проектираме най-подходящото за клиента решение: физически, химически, биологични или мембранни процеси. Често комбинация от различните процеси дава най-добри резултати –висока степен на пречистване и енергийно ефективно решение. Всички наши проекти са предшествани от задълбочен анализ на основните данни, които се извършват от нашите собствени отдели за развитие и проучване. В допълнение на това различни пилотни инсталации са на разположение за извършване на пилотни тестове.

Свържете се с нас. Ние имаме правилното решение за Вашата инвестиция.Референции

Биопетрол Рощок ГмбХ - Германия Линде Щадтойл Сновхит - Норвегия

Пречистване на отпадъчни води, съдържащи емулсии от производството на биодизел чрез инсталация Lugan®

Биопетрол Росток ГмбХ принадлежи на швейцарската Биопетрол Индъстри АД и експлоатира в Росток завод за биодизел с капацитет 150.000 т/година биодизел и 24.000 т/година суров глицерин.
В процеса на производство се отделят отпадъчни води, съдържащи емулсии. За да бъде възможно заустването на отпадъчните води в наличната канализационна мрежа бе необходимо изграждането на допълнителна пречиствателна станция за отпадъчни води. Нормите за заустване за град Росток (липофилни вещества < 250 мг / л и рН 6,5 до 9,0) са постигнати.

ЕнвироХеми реализира пречиствателна станция за отпадни води в един компактен дизайн в двоен контейнер с ниски експлоатационни разходи. Отпадъчните води се подават чрез контрол на нивото към флотационната инсталация Lugan ®, която е проектирана като компактно устройство за пречистване на промишлени отпадъчни води със средно до високо натоварване. Инсталацията Lugan ® е базирана на комбинация от процеси на преципитация и флокулация. Флотатната утайка се отстранява автоматично и обезводнява в един статичен резервоар за флотатна утайка от филтрата.

Технически данни

 • Дебит на отпадъчната вода
  - макс. 100 м3/ден макс. 10м3
 • Съдържание на химически вещества
  - Мазнини и липофилни субстанции в т.ч. емулгирани прибл 4.000 мг/л
 • Неразтворени в-ва - < 2 %
 • pH - > 2 или < 10
 • ХПК - до 20.000 мг/л
 • Необходимо място - 72 м2 за инсталация в двоен контейнер
 • Управление - SPS, Визуализация на процеса
 • lugan
  Компактна инсталация за пречистване на отпадъчни води монтирана в контейнер:
  Lugan® Флотационна инсталация за третиране на отпадъчна вода, съдържаща емулсии.

  Инсталация за микрофилтрация Envopur® за третиране на гликолов разтвор при добив на природен газ

  Snovhit (Снежанка) е петото по големина Норвежко газово находище, експлоатирано от Концерна Щатойл. В Баренцово море край бреговете на Норвегия се намират значителни резерви от природен газ. Транспортирането на газа се осъществява чрез тръбопроводи, положени на морското дъно и изградена пречиствателна станция на остров в морето. В последствие газа се преработва и се втечнява (LPG). За транспортирането на газа от мястото на добива до преработвателното предприятие се използва разтвор на гликол.

  В първия етап на обработката природния газ се разделя от транспортното средство и в последствие сместа от гликол и вода се подлага на регенерация. За тази цел ЕнвироХеми достави инсталация за микрофилтрация Envopur®. Посредством тази инсталация се постига пълно механично разделяне на сместа гликол-вода.

  Инсталацията Envopur® се състои от три паралелни модулни блока със степен на регенерация до 95% и два концентрационни модула, посредством които се достига до 98% обратен добив на гликол.

  Концепцията на инсталацията е постигната с помощта на обширни лабораторни и пилотни тестове. Едно особено предизвикателство представляваше асиметричното поведение на сместа гликол-вода при преминаването през мембраните.

  Инсталацията Envopur® е напълно автоматична включително за процесите на почистване, охлаждане и буфериране и е изградена като отделен модул. Този модул е доставен напълно сглобен и готов за употреба на пристанището в Антверпен през лятото на 2005 година и оттам е превозен в Северно Море до Норвегия. Заводът за втечнявяне на природен газ на Щтатойл и инсталацията Envopur® са пуснати в експлоатация през 2008 година.
  Микрофилтрационна инсталация Envopur®
  Микрофилтрационна инсталация Envopur®