Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Съществуват много различни процеси на измиване и ние предлагаме компетентни решения, съобразени с изискванията на нашите клиенти специално за почистване на влакове, автомивки за леки и товарни автомобили, камиони и цистерни, а също така и изграждане на пречиствателни инсталации за производствени съоръжения.
В зависимост от изискванията на клиентите, ние предлагаме индивидуални концепции за големи заводи или препоръчваме нашите компактни Split-O-Mat ® инсталации. Решенията включват физико-химични процеси, мембранни процеси, биологични процеси или комбинация от тях.

Референции

DEUTSCHE BAHN WTR FRAPORT AG AIRPORT MUNICH Van Carrier

Почистване на високоскоростни влакове - ДБ Франкфурт

През 2000 година във Франкфурт беше построено депо за измиване на високоскоростни влакове. В съседство ЕнвироХеми построи пречиствателна станция за отпадъчните води тип Envochem®. Водите използвани за измиване се третират в три отделни водни кръга. Водите и от трите водни кръга се пречистват механично със самопочистващи се филтри и след това са готови за повторна употреба. Поради това, че водите от първото стъпало на промивния процес са най-силно замърсени, този кръг е свързан с генератор, където водите се третират физико-химично. Получената рециркулационна вода може да бъде използвана повторно в различните кръгове или да се припомпи към канализацията. По този начин се достигат законовите норми.

Продукт:
Envochem® Wash
Процес: физико-химични пречиствателни процеси с филтрация
Начин на работа: непрекъснат процес
Води: отпадъчни води от измиване на влакове
Дебит: 800m3/ден, възвръщане около 80 %

Инсталация Еnvochem®

Контролното табло на инсталацията

Почистване на товарни цистерни - WTR

Във фирма WTR се почистват отвътре около 40 цистерни на ден. Съвместно с университета във Вупертал за клиента беше разработено цялостно управление на работните и отпадъчните води. Проектът предвиди разделно третиране на трите водни потока с различни натоварвания като част от водите да влизат в рецикъл. Около половината от водите могат изгодно да се обработят във високоефективен фазов разделител SPLIT- O-MAT® HAB; 40% се обработват във флотационната инсталация LUGAN® и 10% не се нуждаят от пречистване, с което се постигна максимален икономически ефект. Водите, отпадащи от външното почистване на автовозите се пречистват в инсталацията SPLIT-O-MAT® BIO и се използват в рецикъл.
wtr
Комбинирано третиране на отпадъчните води със Split-O-Mat® BIO и Lugan

Oбработка на оборотните води от автомивка посредством Split-O-Mat® BIO 10.000

Фрапорт АГ, Франкфурт, Германия
Фирмата Фрапорт месечно мие около 1600 наемни автомобила. Количеството на вода е значително и съответно разходите са големи. От средата на 2001 благодарение на инсталацията за биологично рециклиране разходът на вода е намален с около 2/3. В затворената система на компактната инсталация Split-O-Mat® BIO замърсителите се разграждат от микроорганизми. Първичното стъпало на инсталацията се състои от утаител, маслоуловител и ситова филтрационна система. Естествено към системата трябва да се допълват известни количества води, покриващи загубите. Използването на тази инсталация позволи спестяването на над 800 m3 води годишно.
fraport

Летище Мюнхен, Германия

ENVOPUR ® UFI

Рециклиране на агент от третиране на самолетите против обледяване
Непосредствено преди излитане самолетите биват напръсквани с агент против обледяване. Не само по екологични, но и по икономически причини, излишъкът от агента се улавя, пречиства и се връща обратно в системата за повторна употреба. Процесът на рециклиране удовлетворява най-високите изисквания.
Рециклирането на течността против обледяване на летище Мюнхен се извършва от 1992 г. насам. С този процес първичната субстанция на агента се получава след отделяне на неразтворените компоненти, отстраняване на разтворени вещества чрез йонообмен и крайна термична концентрация.
В наши дни течността, която трябва да бъде рециклирана съдържа добавки, които блокират основния етап от третирането в описания по-горе процес на рециклиране. По тази причина рециклиращата инсталация на летище Мюнхен бе разширена с единица за ултрафилтрация тип Envopur ® UFI,за да се отделят напълно тези добавки-сгъстители. Процесът е разработен така, че да се блокират отделни вещества (сгъстители) и за възстановяване на ценни химични вещества (гликол), които преминават през мембраните.

Технически данни:

Капацитет: 4,8 m3
Материал на мембраните: Керамика
Летище Мюнхен
Инсталация за ултрафилтрация Envopur® UFI

Летище Мюнхен
Третиране на самолет против обледяване на летището в Мюнхен

HHLA Контейнерен терминал Tollerort, Hamburg

Инсталация за третиране и рециклиране на отпадни води Split-O-Mat® за нова станция за измиване на транспортни средства

HHLA Контейнерен терминал Tollerort (CTT) завърши изграждането на новата си работилница в края на 2009. Сградата с обща площ от 6500 м2, е разделена на следните зони: Von carrier (VC) workshop, VC washing bay, spreader workshop, складова зона и офиси. В сърцето на сградата е работилницата VC, която е с площ 1950 м2 и височина от 24 метра, може да приюти 8 контейнера наведнъж. can accommodate eight VCs at once.

Що се отнася до новата станция за измиване на превозни средства, през 2009 ARGE CTT възложи на ЕнвироХеми доставката, изграждането и пуска и наладката на модерна инсталация Split-O-Mat® SOM 2000 за третиране и рециркулация на отпадъчни води. Пускът на инсталацията беше през Ноември 2009 и станцията третира измивните води по такъв начин, че те могат да бъдат използвани повторно в процеса на измиване. Така непрекъснато се пести ценна питейна вода и почистващи препарати и се допринася за опазването на околната среда. Инсталацията функционира използвайки собствен затворен кръг-това означава, че няма връзка с канализацията. С прясна вода трябва да бъдат компенсирани единствено загуби от пренос и изпарение.

контейнери
Контейнерите се транспортират с модерни транспортни средства.
Компактна инсталация Split-O-Mat® SOM 2000
Компактна инсталация Split-O-Mat® SOM 2000 за третиране и рециклиране на отпадъчни води