Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - Високоефективна флотация

Индивидуално разработени инсталации Високоефективна флотация

Flomar

На изложението IFAT ЕнвироХеми представи новата серия Фломар-високо ефективни флотационни инсталации. Серията Фломар HF е специално разработена от ЕнвироХеми за нуждите на хранително-вкусовата промишленост и месопреработвателни предприятия, а серията Фломар HF е предназначена за индустриални приложения и има високо ефективна система за насищане с въздух със самопочистващи се вентили.

тел:            +359 2 846 30 67
факс:         +359 2 846 20 66
info@envirochemie-bg.com

Flomar HF Flomar HL

Flomar HF

(Високо ефективна флотация за силно замърсени отпадъчни води) Физикохимично третиране
Процесът Flomar HF е особено подходящ за третиране на много силно замърсени индустриални води, а също така като предварителен стадий при биологично третиране на отпадъчни води, предлагайки достъпност и леснина на опериране.

Характеристики

* Компактност на инсталацията, осигуряваща висока ефективност на пречистване
* Голяма свободна повърхност, осигуряваща възможността за третиране на високи концентрации на неразтворени частици в поток
* Високо ефективна неблокираща система за разтворен въздух
* Регулируеми процеси на утаяване и флокулация, осигуряващи максимална ефективност на пречистване
* Енергийно оптимизирана система за насищане за най-оптимално съотношение разход-ефективност
* Оптимизиран Процес на утаяване Flomar, осигуряващ ниска консумация на химикали
* Максимална надеждност на третирането, дължаща се на специално разработените за нуждите на клиента Envifloc® химикали
* Улеснена употреба чрез ЕнвироХеми Asic® визуализиращ панел и PLC
* Обслужване и сервиз от разстояние
* Елементи изработени в Германия и Швейцария

Flomar HF

Flomar HF е непрекъснато действащ процес за флотационно третиране на промишлени отпадни води, свързан с процеси на утаяване и флокулация.
Химикалите за третиране Envifloc® се дозират посредством тръбен флокулатор специално разработен от ЕнвироХеми за оптимална настройка на процеса на обработка на отпадните води, което минимизира консумацията на химикали.
Флокулите от замърсители получени от процесите на Утаяване/Флокулация се отделят директно от течната фаза посредством флотационната система с разтворен въздух Flomar HF. Последващо обезводняване на утайката, осигуряващо минимизиране на отделяните обеми се осъществява чрез допълнителна инсталация за третиране на утайката. Третираните отпадни води могат да се заустят индиректно или да бъдат транспортирани за следващ стадий на обработка.

Иновативният и специално разработен софтуер контролира инсталацията посредством ASIC® контролер, базиран на свободно програмируема система(PLC).
Концепцията на инсталацията включва различни варианти, които позволяват основният вариант да бъде приспособен към специфичните изисквания на всеки клиент.

Чрез удобния за ползване ASIC® панел оперирането, контролирането и мониторинга на инсталацията е много лесно.
Съществува възможност за наблюдение и контролиране на инсталацията от разстояние чрез телефонна връзка.
Flomar HF
3D-макет на инсталация Flomar HF

Flomar HL

Високо ефективна флотационна инсталация за големи хидравлични дебити
Физикохимично третиране

Процесът Flomar HL е особено подходящ за третиране на средно до силно замърсени промишлени отпадъчни и промивни води, предлагайки достъпност и максимално лесна експлоатация.

Характеристики

* Компактност на инсталацията, осигуряваща висока ефективност на пречистване
* Максимална производителност благодарение на използваните пакети от плочи
* Високо ефективна неблокираща система за разтворен въздух
* Регулируеми процеси на утаяване и флокулация, осигуряващи максимална ефективност на пречистване
* Енергийно оптимизирана система за насищане за най- оптимално съотношение разход-ефективност
* Оптимизиран процес на флокулация Flomar, осигуряващ ниска консумация на химикали
* Максимална надеждност на третирането, дължаща се на специално разработените за нуждите на клиента Envifloc® химикали
* Улеснена употреба чрез ЕнвироХеми Asic® визуализиращ панел и PLC
* Обслужване и сервиз от разстояние
* Елементи изработени в Германия и Швейцария

Flomar HL – Иновативна технология

Повече от тридесет години ЕнвироХеми използва специално разработените си системи, предлагайки високо ефективни решения за физикохимично третиране на отпадъчни води от различни промишлени сектори.
Високо продуктивните флотационни инсталации Flomar HL премахват органични и неорганични компоненти чрез голямата активна повърхност на пакетите от плочи в реактора и по този начин намаляват степента на замърсяване на отпадните води по много ефективен и икономичен начин.
Високата степен на стандартизация осигурява постоянно високо качество и бързо внедряване на проектите.

Процесът Flomar HL

Flomar HF е непрекъснато действащ процес за флотационно третиране на промишлени отпадни води, свързан с процеси на утаяване и флокулация.
Химикалите за третиране Envifloc® се дозират посредством тръбен флокулатор специално разработен от ЕнвироХеми за оптимална настройка на процеса на обработка на отпадните води, което минимизира консумацията на химикали.
Флокулите от замърсители получени от процесите на Утаяване/Флокулация се отделят директно от течната фаза посредством флотационната система с разтворен въздух Flomar HF. Последващо обезводняване на утайката, осигуряващо минимизиране на отделяните обеми се осъществява чрез допълнителна инсталация за третиране на утайката. Третираните отпадни води могат да се заустят индиректно или да бъдат транспортирани за следващ стадий на обработка.
Иновативният и специално разработен софтуер контролира инсталацията посредством ASIC® контролер, базиран на свободно програмируема система(PLC). Концепцията на инсталацията включва различни варианти, които позволяват основният вариант да бъде приспособен към специфичните изисквания на всеки клиент.
Чрез удобния за ползване ASIC® панел оперирането, контролирането и мониторинга на инсталацията е много лесно.
Съществува възможност за наблюдение и контролиране на инсталацията от разстояние чрез телефонна връзка.
Flomar HL
3D-макет на инсталация Flomar HL